Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đồng ý miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

25/10/2010 13:22

Ủy ban Tài chính – ngân sách Quốc hội cơ bản tán thành thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 10 năm tiếp theo (2011 – 2020), áp dụng từ 1.1.2011.

Chủ nhiệm ủy ban Tài chính – ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết khi trình bày báo cáo thẩm tra về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong phiên họp sáng nay.
Việc Quốc hội cho miễn, giảm thuế trong 10 năm có ý nghĩa chính trị to lớn động viên nông dân yên tâm sản xuất. Ảnh: Hoàng Bảy

Theo đó, Chính phủ cho rằng, trong 10 năm tới, đời sống của người nông dân sẽ được cải thiện song vẫn còn khó khăn so với mặt bằng chung xã hội. Trường hợp có sửa luật Đất đai năm 2003 cũng không ảnh hưởng gì đến chủ trương miễn, giảm thuế đất nông nghiệp cho người nông dân. “Mặt khác, việc Quốc hội cho miễn, giảm thuế trong 10 năm có ý nghĩa chính trị to lớn động viên nông dân yên tâm sản xuất và thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đồng thời, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, chu kỳ sản xuất nông nghiệp đặc biệt với cây lâu năm”, bộ trưởng bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo.

Đồng tình với đề xuất của Chính phủ, ủy ban Tài chính – ngân sách cũng lưu ý, trên thực tế, việc quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất nông nghiệp những năm qua còn nhiều hạn chế. Nhiều diện tích đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; tình trạng hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất đai diễn ra ở một số địa phương. “Đặc biệt, việc sử đụng đất ở một số nông, lâm trường đang là vấn đề bức xúc trong dư luận do không kiêm soát được quỹ đất, buông lỏng quản lý dẫn đến trục lợi đất đai, thất thoát nguồn thu cho ngân sách Nhà nước”, ông Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.

Ủy ban này cũng đề nghị, đi đôi với việc ban hành chính sách, cần rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất nông trường, lâm trường, đồng thời quy định rõ, chỉ thực hiện miễn, giảm thuế cho diện tích đất nông nghiệp được sử dụng đúng mục đích; kiên quyết thu hồi và áp dụng các chế tài xử lý đối với diện tích đất bỏ hoang hóa, sử dụng sai mục đích, lãng phí.

* Cũng trong sáng 24.10, Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật phòng, chống mua bán người; tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật Khiếu nại.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm: toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích trồng cây hàng năm, diện tích đất làm muối; toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ nghèo; diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp do Nhà nước công bố cho các đối tượng: hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, hộ gia đình, xã viên hợp tác xã (HTX), nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định, HTX, nông trường lâm trường để sản xuất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp ruộng đất của mình để thành lập HTX sản xuất nông nghiệp. Trường hợp được giảm 50% thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm: diện tích đất nông nghiệp vượt trên hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không vượt quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội đang quản lý sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp…

(Theo SGTT)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn