Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Dự án cải tạo chung cư cũ được miễn tiền sử dụng đất

10/12/2010 08:14 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa có ý kiến gửi Bộ Tài chính về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ.

Theo đó, đối với quỹ nhà chung cư cũ trước đây, nay đã hư hỏng xuống cấp và được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cho phép cải tạo xây dựng lại theo quy hoạch xây dựng mới để tái định cư các hộ dân thì được miễn tiền sử dụng đất (đối với phần diện tích xây dựng lại chung cư).

Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp quy định việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp được thực hiện theo nguyên tắc xã hội hoá, khai thác lợi ích từ dự án để tự cân đối về tài chính và đáp ứng đủ quỹ nhà ở để phục vụ nhu cầu tái định cư tại chỗ, hạn chế việc đầu tư từ ngân sách, đảm bảo hài hoà lợi ích của người sử dụng nhà ở, lợi ích của nhà đầu tư.

Vì vậy, tại Nghị quyết này, Chính phủ đã có nhiều ưu đãi để thu hút đầu tư, trong đó có giải pháp về đất đai. Theo đó, chủ đầu tư dự án được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất được giao (hoặc thuê) để thực hiện dự án (kể cả phần diện tích được phép chuyển mục đích sử dụng đất trong phạm vi dự án theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). Như vậy, đối với quỹ nhà chung cư cũ trước đây, nay đã hư hỏng xuống cấp và được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cho phép cải tạo xây dựng lại theo quy hoạch xây dựng mới để tái định cư các hộ dân thì được miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng lại chung cư.

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam nêu trường hợp cụ thể đối với dự án cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng xuống cấp tại 97 Láng Hạ,phần diện tích đất (825 m2) trước đây đã xây dựng chung cư hỗn hợp, nay đã được cấp có thẩm quyền cho phép cải tạo, xây dựng lại chung cư theo quy hoạch xây dựng mới thì cần xem xét khả năng cân đối tài chính của dự án để quyết định việc cho phép miễn hoặc nộp một phần chi phí sử dụng đất trong dự án cho phù hợp...

Hiện nay, khu vực đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn còn có rất nhiều khu nhà tập thể, khu dân cư cũ tại khu vực trung tâm đô thị, các tuyến phố chính trong nội đô cũng đang bị hư hỏng, xuống cấp, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thấp kém, môi trường sống không đảm bảo mà thực tế cuộc sống đòi hỏi phải có cơ chế, chính sách để tiến hành cải tạo, chỉnh trang đối với khu vực này theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Vì vậy, để hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đồng thời góp phần đẩy mạnh việc cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về việc cải tạo, xây dựng lại các khu nhà tập thể, khu dân cư cũ tại các đô thị cần phải cải tạo, chỉnh trang theo quy hoạch. Tại dự thảo Nghị định này, đã quy định rất cụ thể về cơ chế, chính sách ưu đãi nói chung và ưu đãi về đất đai nói riêng đối với từng trường hợp cụ thể.


Theo Nghị quyết 34, đến năm 2015 phải hoàn thành việc xây dựng, cải tạo chung cư đã hỏng, xuống cấp, hết niên hạn sử dụng ở các đô thị trên cả nước. Tuy nhiên, việc cải tạo chung cư đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và việc đạt tiến độ yêu cầu đã trở thành điều không tưởng. Các cơ chế, chính sách ưu đãi đã được xác định. Song, yếu tố rất quan trọng là các cơ chế, chính sách cần phải được quy định rõ ràng và thuận lợi khi triển khai, có như vậy mới thuhút được các thành phần kinh tế tham gia cải tạo chung cư cũ, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

(Theo KTĐT)


Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang