Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Dự thảo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Đăk Lăk

15/11/2010 16:54 

Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp sau khi phê chuẩn được sử dụng trong 10 năm, giai đoạn 2011-2020.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Quyết định về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Đăk Lăk.

Theo đó, phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp cho tỉnh Đăk Lăk theo bảng chi tiết phân hạng. Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đã phê chuẩn được sử dụng trong 10 năm từ 2011-2020.

Trong thời hạn ổn định hạng đất tính thuế, đối với vùng Nhà nước có đầu tư lớn về giao thông, thuỷ lợi, cải tạo đất và các biện pháp khác đem lại hiệu quả kinh tế cao, UBND tỉnh điều chỉnh hạng đất tính thuế trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Quyết định này thay thế phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Đăk Lăk tại Quyết định số 326/TTg ngày 18/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

STT
 

 
Chỉ tiêu Hạng 1 (ha) Hạng 2 (ha) Hạng 3 (ha)  Hạng 4 (ha)  Hạng 5 (ha)  Hạng 6 (ha) Cộng diện tích (ha)  Thuế ghi thu (tấn)
 

1

Đất trồng cây hàng năm và mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 4.288 41.537 96.399 45.147 16.413 1.950 205.734 72.826

2

Cây lâu năm 91.378 90.137 58.291 30.153 1.872 - 271.830 138.468


Xem phụ lục 1 và tổng hợp diện tích đất theo phân cấp địa hình.

Xem phụ lục 2 về cơ cấu sản xuất đất nông nghiệp.

(Theo DVT)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang