Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Được vay vốn ưu đãi khi đầu tư xây nhà tái định cư

19/07/2010 08:25

Đó là chủ trương xã hội hóa chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà ở trên và ven kênh rạch của UBND TP.HCM vừa ban hành.

Ngoài ra, TP còn kiến nghị T.Ư cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách như phát triển nhà cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia chương trình di dời nhà ở trên và ven kênh rạch TP về mức vốn vay, thời gian vay ưu đãi có hỗ trợ từ lãi suất ngân hàng theo quy định; có chính sách bắt buộc ngân hàng thương mại trên địa bàn TP phải có dư nợ cho vay 5% hạn mức tín dụng, tham gia đầu tư vào việc tài trợ vốn cho chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch; cho doanh nghiệp tham gia chương trình này được chậm nộp tiền sử dụng đất đối với phần đất khai thác kinh doanh của doanh nghiệp hoặc được tính trừ vào giá trị quỹ nhà tái định cư giao lại cho TP theo tiến độ của dự án...

Chương trình di dời, tái định cư 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch của TP được triển khai từ năm 2006, đến nay đã giải phóng mặt bằng, tái định cư được 7.358 hộ, đạt 49,1% kế hoạch.

Theo Thanh Niên

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang