Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Gần 5.500 căn nhà nhà nước được duyệt bán trước 1.1.2008

06/01/2008 16:43 

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vừa chỉ đạo các sở, ngành, quận huyện đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người thuê theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.

 

Gần 5.500 căn nhà nhà nước được duyệt bán trước 1.1.2008

Cụ thể, đối với 5.495 căn nhà đang tồn đọng nhưng đủ điều kiện bán nhà ở theo Nghị định trên, Phó chủ tịch yêu cầu Hội đồng bán nhà ở thành phố, Hội đồng bán nhà ở quận, huyện và Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố phải thực hiện hoàn tất việc duyệt giá bán nhà trước ngày 1.1.2008 để bán nhà cho người thuê. 

Đối với 4.571 trường hợp tồn đọng nhưng thuộc diện phải xử lý trước khi bán, Phó chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng, Hội đồng bán nhà ở thành phố và UBND quận, huyện khẩn trương thực hiện phân loại xử lý theo quy định pháp luật để tiến hành bán nhà ở cho người thuê. 

Về nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nằm dưới hành lang an toàn lưới điện, chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thành phố thống nhất xử lý theo hướng: nếu nhà ở đó tồn tại trước khi có quy hoạch thì thực hiện bán nhà cho người thuê với điều kiện người thuê có đơn yêu cầu mua, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, chủ sở hữu có nhu cầu xây dựng, sửa chữa, cải tạo lại nhà ở đó phải thực hiện theo quy hoạch. Riêng trường hợp nhà ở tồn tại sau quy hoạch thì chưa thực hiện bán nhà cho người thuê.
Theo báo cáo của Hội đồng bán nhà ở thành phố, đến giữa tháng 12.2007, thành phố còn 18.443 trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Trong đó nhà thuộc diện không bán là 8.377 trường hợp và nhà thuộc diện bán là 10.066 trường hợp. Trong số 10.066 trường hợp, có 4.571 trường hợp thuộc diện phải xử lý trước khi bán (tranh chấp về quyền sử dụng, giải quyết đơn đòi nhà của chủ cũ...) và 5.495 trường hợp đủ điều kiện bán.

Theo Thanh Niên

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang