Giá đất bồi thường ở Hóc Môn cao gấp 12,5 lần so với bảng giá đất

13/01/2017 09:31

UBND Tp.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm của dự án xây dựng cáp ngầm 110kV đầu nối trạm Tham Lương ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm vị trí 2 Quốc lộ 1A, khu vực 2 là 12,481.

Hệ số điều chỉnh đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 2.

giá đất bồi thường
Giá đất bồi thường xây dựng trạm cáp ngầm 110kV ở Hóc Môn cao từ 2 - 12,48 lần

Với dự án mở rộng ngăn lộ Trạm biến áp 220kV tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, hệ số điều chỉnh giá đất với vị trí 4 Quốc lộ 50, đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến hết ranh xã Phong Phú là 1,794.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và hàng năm ở khu vực 2, vị trí 3 Quốc lộ 50, đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến hết ranh xã Phong Phú là 11,68.

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 5.

Nhiều dự án khác tại Tp.HCM cũng được nâng giá bồi thường cao hơn quy định bảng giá đất. Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ tại xã Tân Nhựt, Tân Kiên, huyện Bình Chánh có hệ số bồi thường từ 2,504 - 4,407.

Cụ thể, đất ở mặt tiền đường Thế Lữ có hệ số điều chỉnh giá đất là 3,496; đất mặt tiền đường Thế Lữ phía bên có kênh và hẻm rộng trên 5m là 3,503 và đất ở mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú là 2,504.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và hằng năm tại vị trí 1 ở khu vực II là 4,407; và là 3,396 tại vị trí 2 đối với đất trồng cây lâu năm.

Hệ số điều chỉnh đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 4.

Dự án sửa chữa cầu Khánh Vân ở Cần Giờ được nâng giá bồi thường cao 1,92 - 3,82 lần so với bảng giá đất. Dự án đầu tư xây dựng mới bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ cũng được nâng giá bồi thường cao 2,5 - 4,8 lần…

Cá biệt, dự án đầu tư xây dựng hoa viên trước trường THPT Củ Chi có hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường cao từ 2 - 21,34 lần so với bảng giá đất.

Dành cho người xây nhà