Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Giá đất tính lệ phí trước bạ

23/11/2010 11:51 

Thực tế có tồn tại bất cập về giá đất tính thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận (GCN) và xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất, thuê đất.

Ở một số địa phương, việc cấp GCN quyền sử dụng đất đến nay còn bị tồn đọng nhiều hồ sơ. Bởi chính sách thu tiền sử dụng đất đã giải quyết thu theo giá tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Nhưng về lệ phí trước bạ thì hiện nay chế độ đang quy định thu theo giá tại thời điểm tính lệ phí trước bạ, dẫn tới cùng 1 hồ sơ cấp GCN nhưng mỗi khoản thu ngân sách lại tính theo 1 giá khác nhau. Có trường hợp, giá đất tính lệ phí trước bạ tại thời điểm trước bạ sẽ cao hơn giá đất tính tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Qua trao đổi với Vụ Kinh tế tổng hợp Văn phòng Chính phủ, được biết, tại Điều 5 Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 có quy định giá tính lệ phí trước bạ là giá trị tài sản chịu lệ phí trước bạ theo giá thị trường trong nước tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

Còn tại Điều 4 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 lại quy định theo nhiều trường hợp cụ thể. Theo đó, tùy từng trường hợp mà nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; hoặc tại thời điểm bàn giao đất thực tế; tại thời điểm đã nộp hồ sơ xin cấp GCN, xin chuyển mục đích sử dụng đất...

Như vậy, Nghị định 84/2007/NĐ-CP đã không quy định cụ thể về giá tính lệ phí trước bạ khác với Điều 5 Nghị định 176/1999/NĐ-CP và cũng không bãi bỏ Điều 5 Nghị định 176/1999/NĐ-CP.

Vụ Kinh tế Tổng hợp cho biết, để giải quyết các hồ sơ tồn đọng hiện nay về cấp GCN quyền sử dụng đất do vướng mắc trên cũng như đảm bảo quyền lợi của người nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai, Bộ Tài chính đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất biện pháp giải quyết. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về vấn đề này.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã đề xuất việc cho phép được áp dụng giá đất tính thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận (GCN) và xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất, thuê đất áp dụng theo giá đất tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính quy định tại Điều 4 Nghị định 84/2007/NĐ-CP.

(Theo Chinhphu.vn) 

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang