Giấy phép quy hoạch được cấp theo Luật Quy hoạch đô thị

10/08/2011 08:45

Bộ Xây dựng vừa gửi công văn hướng dẫn tỉnh, thành về việc cấp giấy phép quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị.

Theo đó, đối với dự án công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, cơ quan quản lý quy hoạch các cấp phải phải căn cứ vào đồ án quy hoạch chung đô thị, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung, quy chế quản lý quy hoạch để cấp giấy phép quy hoạch.

Dự án công trình tập trung tại khu vực có quy hoạch phân khu nhưng chưa đủ căn cứ để lập quy hoạch chi tiết, cơ quan quản lý quy hoạch các cấp phải căn cứ vào đồ án quy hoạch phân khu, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu, quy chế quản lý quy hoạch.

Đối với công trình riêng lẻ tại khu vực đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, cơ quan quản lý quy hoạch các cấp căn cứ vào đồ án quy hoạch phân khu, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu, quy chế quản lý quy hoạch.

Đối với công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất đối với lô đất dự án đang trong quá trình triển khai, cơ quan quản lý căn cứ vào quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, tình hình thực tế về không gian, kiến trúc, cảnh quan và điều kiện hạ tầng kỹ thuật… để cấp phép.

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà