Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Góp vốn mua nhà: Mỗi người chỉ "mua" một căn hộ, nền đất

18/08/2010 08:40 

Đó là một trong những nội dung của dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định 71 quy định chi tiết và hướng dẫn Luật nhà ở do Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của các cơ quan chức năng.

Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở sau khi đã có thiết kế kỹ thuật nhà ở đã được phê duyệt.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân góp vốn hoặc tham gia hợp tác đầu tư cho dự án nhà ở trước khi chủ đầu tư xây dựng xong phần móng nhà thì chỉ được phân chia một lần với số lượng một nhà ở (nhà biệt thự, nhà riêng lẻ hoặc căn hộ chung cư).

Nếu hộ gia đình, cá nhân nào góp vốn hoặc hợp tác đầu tư số tiền có giá trị lớn hơn một nhà ở thì phần còn lại sẽ được chia lợi nhuận chứ không được chia nhà.

Người được phân chia nhà trong trường hợp trên mà bán nhà thì cũng không được phân chia lần thứ hai.

Chủ đầu tư phải gửi danh sách các khách hàng được phân chia nhà ở cho Sở Xây dựng để sở kiểm tra.

Theo nghị định 71, chủ đầu chỉ đượcbánkhông quá 20% số lượng nhà trong mỗi dự án nhà (dưới hình thức nhận góp vốn phân chia nhà cho người góp vốn) khi chưa xây dựng xong phần móng không phải qua sàn giao dịch bất động sản.

(Theo Tuổi trẻ)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang