Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hạ độ cao nhà diện tích nhỏ

07/07/2009 13:55 

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định 45/2009/QĐ-UBND nhằm sửa đổi quy định về kiến trúc nhà ở liên kế đã ban hành năm 2007. Theo đó, nhà diện tích nhỏ từ 15 - 36m2 sẽ bị giảm chiều cao và mật độ xây dựng.

Cụ thể, theo quyết định 135/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về kiến trúc nhà liên kế trên địa bàn TPHCM ban hành ngày 8/12/2007, tại điểm 2.1, khoản 2, điều 6, quy định: “Nếu lô đất có diện tích từ 15m2 đến dưới 36m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên: được phép cải tạo, sửa chữa theo quy mô số tầng hiện hữu hoặc xây dựng mới tối đa 2 tầng (có thể bố trí tầng lửng tại trệt và mái che cầu thang tại sân thượng), chiều cao không quá 13,4m”.

Tuy nhiên, theo quyết định vừa ban hành, trong trường hợp này nhà liên kế chỉ được xây mới cao không quá 13,4m nếu nằm trên đường có lộ giới từ 20m trở lên. Nếu nhà nằm trên đường có lộ giới từ 12m đến dưới 20m thì chỉ được xây mới tối đa 2 tầng nhưng độ cao không quá 12,2m.

Trong trường hợp lô đất có diện tích từ 15m2 đến dưới 36m2 nằm trong hẻm được quy định tại điểm 2.2, khoản 2, điều 6 của quyết định 135/2007/QĐ-UBND: “Có chiều rộng (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) từ 3m trở lên, hoặc có chiều rộng (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) từ 2m đến dưới 3m nhưng có điều kiện hợp khối kiến trúc bên ngoài: được phép cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng hoặc xây dựng mới tối đa 3 tầng (có thể bố trí tầng lửng tại trệt và mái che cầu thang tại sân thượng), chiều cao không quá 15,6m”.

Theo quyết định mới, độ cao nhà xây mới tùy thuộc vào lộ giới hẻm. Cụ thể, hẻm lớn hơn hoặc bằng 3,5m thì  cao độ tối đa từ nền vỉa hè đến sàn lầu 1 là 5,8m, xây dựng tối đa 3 tầng (có thể bố trí tầng lửng tại trệt và mái che cầu thang tại sân thượng), chiều cao không quá 15,6m; còn hẻm nhỏ hơn 3,5m thì cao độ tối đa từ nền vỉa hè đến sàn lầu 1 là 3,8m; xây dựng tối đa 3 tầng (không bố trí tầng lửng tại trệt, có thể bố trí mái che cầu thang tại sân thượng), chiều cao không quá 13,6m”.

Ngoài ra, quyết định mới cũng sửa đổi quy định về mật độ xây dựng tại điều 7 theo hướng giảm mật độ xây dựng của các lô đất xây dựng nhà liên kế ở khu vực nội lẫn ngoại thành. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 13/7/2009.

Theo Dan tri


Dành cho người xây nhà

Về đầu trang