Hà Nội: Ban hành quy định quản lý xây dựng Khu đô thị Nam An Khánh

29/06/2011 08:03 

Quy định được ban hành để hướng dẫn quản lý xây dựng, sử dụng các công trình theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng- khu B.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng- khu B, tỷ lệ 1/500 tại xã An Khánh, An Thượng, huyện Hoài Đức.

Theo đó, tổng diện tích lập điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Nam An khánh và phần mở rộng- khu B là hơn 2.340.000 m2.

Trong đó, đất ở có quy mô gần 800.0000 m2, đất giao thông là gần 810.000 m2, đất hợp tác xã An Dương là 3.600 m2, đất phục vụ di chuyển phân viện NBC và khu gia đình BTL Hóa học là hơn 21.000 m2. Diện tích đất còn lại dành cho cây xanh, hồ điều hòa, hạ tầng kỹ thuật, công cộng,...

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà