Hà Nội: Chuyển mục đích sử dụng đất trong vòng 30 ngày

25/12/2009 09:13 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định (số 121/2009) quy định về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định (số 121/2009) quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp.


Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công)
sẽ được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp.


TP quy định, UBND quận, huyện được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng các loại đất nói trên, nếu các gia đình, cá nhân đó đáp ứng đủ điều kiện sau: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; Chấp hành tốt pháp luật đất đai ở địa phương, và có văn bản cam kết bàn giao cho các tổ chức quản lý chuyên ngành phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch thoát lũ theo quy định; Bàn giao cho UBND phường, xã, thị trấn phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch và lối đi sử dụng chung của khu vực theo quy định; Nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất...

Quy định cũng nêu rõ, hồ sơ được nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã.

Thời gian giải quyết của UBND cấp phường xã, thị trấn không quá 13 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian đo đạc lập bản đồ hiện trạng đối với khu vực chưa hoàn thành công tác lập hồ sơ địa chính).

Sau khi nhận hồ sơ, Phòng TN&MT cấp quận, huyện, thị xã sẽ tiến hành thẩm định., nếu phù hợp, trong thời hạn 30 ngày làm việc phải trình UBND quận, huyện, thị xã ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết.

Theo VTC News

Dành cho người xây nhà