Hà Nội: Có nhiều thiếu sót trong việc cấp sổ đỏ tại huyện Từ Liêm

28/06/2011 08:22

Trước tình trạng trì trệ trong việc cấp sổ đỏ là phổ biến, gây bức xúc trong cả nước. Việc cấp sổ đỏ tại huyện Từ Liêm (Hà Nội) cũng không phải ngoại lệ. Do vậy, Bộ TN&MT đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong việc cấp sổ đỏ tại đây.

Theo tài liệu PV Dân trí thu thập được, tại Kết luận Thanh tra số 1128/KLTTr-BTNMT ngày 8/4/2011, của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chỉ rõ: Tổng số hộ cần cấp sổ đỏ trên địa bàn huyện Từ Liêm là 51.505 hộ, tính đến ngày 31/12/2009, còn 10.674 hộ chưa được cấp sổ đỏ (chiếm 20,72% số hộ cần cấp).

Qua kiểm tra việc công nhận quyền sử dụng đất ở cho 221 hộ gia đình, cá nhân thuộc thị trấn Cầu Diễn và xã Xuân Đỉnh, còn tồn tại: Sổ giao nhận hồ sơ luân chuyển về nghĩa vụ tài chính ký gộp cả trang và không ghĩ rõ họ tên người giao nhận là chưa đúng theo quy định tại mục 4 phần II, Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Có 20 đợt xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong danh sách niêm yết công khai của UBND thị trấn Cầu Diễn và UBND xã Xuân Đỉnh chỉ có tên các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận mà không có tên các trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận là không đúng với trình tự thủ tục quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 135, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và Mục I, Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ TN&MT.

Văn phòng đăng ký đất và nhà chưa mở sổ tiếp nhận hồ sơ trình cấp giấy Chứng nhận đối với việc cấp Giấy chứng nhận theo đợt của UBND thị trấn Cầu Diễn và UBND xã Xuân Đỉnh gửi đến.

Biên bản của Hội đồng xét duyệt và hồ sơ trình cấp Giấy chứng nhận của xã Xuân Đỉnh và thị trấn Cầu Diễn có một số nội dung chưa thống nhất; có biên bản xét duyệt không ghi ngày tháng, số liệu còn sửa chữa, viết hai loại mực trên cùng một văn bản.

Việc UBND xã Xuân Đỉnh xác định nghĩa vụ tài chính của từng hộ gia đình, cá nhân phải nộp trong danh sách xét cấp sổ đỏ là không đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 120, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Tại (đợt 72 và 73) tờ trình xin cấp giấy của UBND thị trấn Cầu Diễn trình UBND huyện Từ Liêm được ký cùng ngày với ngày thông báo công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của UBND thị trấn Cầu Diễn là không phù hợp.

Có 27 hồ sơ Văn phòng đăng ký đất và nhà không ghi ngày tháng tiếp nhận và ký vào phần góc bên phải của đơn và Phòng TN&MT chưa nhận xét vào đơn xin cấp giấy chứng nhận.

Trước thực trạng trên, Bộ TN&MT đề nghị UBND huyện Từ Liêm chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát lại các hộ chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên để bổ sung hồ sơ, tài liệu còn thiếu theo quy định của pháp luật đất đai; khắc phục một số tồn tại trong việc đăng ký cấp GCNQSDĐ ở (lần đầu) đối với hộ gia đình, cá nhân; công tác quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính nêu trên; rút kinh nghiệm để thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật đất đai.

Đề ra kế hoạch cụ thể để thực hiện và hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định hiện hành. Tập trung chỉ đạo xử lý vướng mắc về quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ tại thị trấn Cầu Diễn.
 
Kết luận Thanh tra của Bộ TN&MT đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo thực hiện, xử lý các tồn tại nêu trên tại huyện Từ Liêm và thông báo kết quả xử lý đến Bộ TN&MT trước ngày 30/6/2011.

(Theo Dantri)

Dành cho người xây nhà