Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội: Đánh giá tính khả thi đô thị trung tâm Tây hồ Tây

15/10/2011 09:16 

UBND TP Hà Nội vừa giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị trung tâm Tây hồ Tây (rộng khoảng 207,66ha).

Phương án điều chỉnh phải theo hướng đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và của TP Hà Nội. Đồng thời, cân đối các nhu cầu: dự án trung tâm của nhà đầu tư Hàn Quốc, quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc của bộ, ngành Trung ương, Nhà hát Thăng Long, quỹ nhà tái định cư... Các phương án này sẽ là cơ sở để làm việc với nhà đầu tư về việc rà soát, đánh giá lại tính khả thi của dự án Khu đô thị Trung tâm Tây hồ Tây, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu TP Hà Nội làm việc với nhà đầu tư để rà soát, đánh giá lại tính khả thi, để đảm bảo tiếp tục triển khai dự án phù hợp với điều kiện và quy định pháp luật.

(Theo ANTĐ)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang