Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội: Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu

09/05/2012 08:09 

Hôm qua (8/5), tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND Thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban tình hình thực hiện dự toán ngân sách 4 tháng đầu năm 2012 và triển khai các biện pháp thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2012. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng chủ trì hội nghị.

Hà Nội: Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu | ảnh 1

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Tài chính, các tháng đầu năm 2012, kinh tế Thủ đô gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp, song với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, kết quả thu chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2012 cơ bản đảm bảo dự toán theo Nghị quyết HĐND TP đề ra; cân đối ngân sách TP và ngân sách các quận, huyện theo phân cấp được đảm bảo tích cực và giữ vững. Chi đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo kế hoạch được giao và phát huy được hiệu quả vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của TP. Chi thường xuyên đã được tổ chức thực hiện theo dự toán, đảm bảo kịp thời những nhiệm vụ chi phục vụ nhiệm vụ và chú trọng tới chăm lo an sinh xã hội.

Cụ thể, thu NSNN 4 tháng đầu năm cấp TP là 52.003 tỷ đồng, đạt 35,6% dự toán được giao, bao gồm: thu nội địa không kể dầu thô 47.398 tỷ đồng, đạt 35,9% dự toán, trong đó thu tiền sử dụng đất 2.245 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu thực hiện 3.031 tỷ đồng, đạt 27,9% dự toán năm; thu từ dầu thô ước thực hiện 1.573 tỷ đồng, đạt 45% dự toán năm. Với kết quả thu ngân sách như trên, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 16.420 tỷ đồng; đạt 31,6% dự toán HĐND TP giao. Về chi ngân sách địa phương là 13.349,3 tỷ đồng (gồm 3 cấp ngân sách: thành phố, huyện, xã) đạt 25% dự toán năm, bao gồm: chi đầu tư phát triển là 5.413,9 tỷ đồng (trong đó chi đầu tư XDCB là 5.131 tỷ đồng) và chi thường xuyên là 7.915 tỷ đồng.

Đối với thu, chi ngân sách cấp quận, huyện, thị xã, theo đánh giá của Sở Tài chính, tuy tốc độ thu chậm lại do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát và triển khai các chính sách giãn, hoãn thu của Chính phủ, song khả năng quyết tâm sẽ hoàn thành được dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất có biến động lớn do vậy các quận, huyện, thị xã cần bám sát số thực hiện thu để có phương án điều hành ngân sách cho phù hợp theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Tổng thu NSNN trên địa bàn giao quận, huyện, thị xã quản lý thực hiện 4 tháng đầu năm đạt 10.122 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán TP giao, bao gồm thu tiền sử dụng đất là 2.245 tỷ đồng và tiền thu thuế, phí là 7.877 tỷ đồng. Chi ngân sách là 4.511 tỷ đồng, đạt 24,02% dự toán TP giao, gồm chi đầu tư XDCB 1.276 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.235 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại trong năm, các cơ quan thuế, hải quan, các sở, ngành TP sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh giải pháp khai thác, quản lý chống thất thu ngân sách; đồng thời triển khai các nhóm giải pháp về thuế và phí của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh. Bám sát dự toán HĐND TP và HĐND quận, huyện, thị xã giao năm 2012; tập trung rà soát các nội dung trong dự toán đã được giao để điều chỉnh trước 30/10/2012 nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách theo đúng Nghị quyết HĐND TP; ngoài ra bám sát các giải pháp mới của Chính phủ trong quản lý chi tiêu công. Đối với công tác quản lý giá, sẽ tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành giá, nhằm đảm bảo giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, phản ánh đúng giá thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng nhằm thao túng thị trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kết hợp với thuế ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý... Tiếp tục đẩy mạnh CCHC tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; tập trung thực hiện chính sách, cơ chế tài chính đối với khu vực các đơn vị sự nghiệp công, thúc đẩy XHH và tăng cường quản lý trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng ghi nhận sự nỗ lực các cấp, các ngành trong việc sớm triển khai thực hiện dự toán ngân sách theo Nghị quyết HDND TP giao; đã triển khai chi ngân sách tại 3 cấp (TP, huyện, xã) mặc dù mới đạt 25% nhưng đây là kết quả khả quan trong bối cảnh khó khăn chung. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch cũng chỉ ra một số tồn tại, đó là trong vốn đầu tư XDCB, đến nay các quận, huyện thị xã mới phân bổ được 81% số vốn thành phố giao, hiện còn 1.404 tỷ đồng vẫn chưa được phân bổ tại 19 đơn vị. Về chi thường xuyên, một số đơn vị còn giao dự toán thấp hơn mức tối thiểu TP giao; tình hình thực hiện một số chính sách, chế độ và nhiệm vụ nhiều nơi còn chậm, cụ thể như: chính sách cấp bù kinh phí do miễn thu thủy lợi phí; chế độ cấp bù kinh phí do miễn thu học phí và hỗ trợ chi phí học tập; chính sách, chế độ chi đảm bảo xã hội… Cùng với đó là việc thu ngân sách cấp TP tuy đạt gần 36%, nhưng nếu loại trừ các khoản thu đột xuất (thu từ hoạt động ngân hàng) thì vẫn chưa đạt so với cùng kỳ của năm.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng đề nghị các cấp, các ngành của TP tiếp tục tập trung đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó đảm bảo tăng trưởng kinh tế, giải quyết được việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và vẫn đảm bảo được các nguồn thu. Cục Thuế và các ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc kê khai thuế, không để các doanh nghiệp nợ đọng thuế. Các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu; đôn đốc các dự án trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ ngân sách; đồng thời chủ động chuẩn bị kế hoạch các dự án cho năm sau để phục vụ việc xây dựng dự toán năm 2013 đúng Luật Ngân sách, đặc biệt là các dự án phục vụ nông thôn mới.

(Theo KTĐT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang