Hà Nội đề xuất đánh thuế bất động sản

26/03/2008 09:27
Cùng chủ đề: Thuế xây dựng

Hà Nội đề xuất giải pháp đánh thuế bất động sản thay cho các loại thuế liên quan đến nhà đất.

Hà Nội đề xuất giải pháp đánh thuế bất động sản (BĐS) thay cho các loại thuế liên quan đến nhà đất, có thể là thuế lũy tiến hay thuế áp dụng đối với người kinh doanh nhà cao hơn hẳn so với người sử dụng.

Ðây là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Đề án Quản lý và phát triển thị trường BĐS trên địa bàn TP Hà Nội do Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất soạn thảo.
 
Theo đó, để điều chỉnh thị trường BĐS hoạt động chính quy và giảm thiểu rủi ro, từ nay đến năm 2010, TP Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ban hành các quy định cụ thể về cấp phép xây dựng nhằm quản lý chặt chẽ việc xây dựng mới, cải tạo nâng cấp nhà ở.

Dành cho người xây nhà