Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội khẳng định quan điểm xây dựng các sân golf

04/10/2010 08:23 

UBND TP Hà Nội cho biết định hướng phát triển các sân golf và dự án đầu tư có mục tiêu xây dựng sân golf trên địa bàn Thủ đô phải căn cứ trên Quy hoạch chung Thủ đô đang được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đồng thời, lãnh đạo Hà Nội khẳng định việc đầu tư xây dựng các sân golf tại Thủ đô phải phù hợp với chiến lược đảm bảo an ninh lương thực, hạn chế tối đa sử dụng đất lúa và đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân bị thu hồi đất.

Hà Nội tái xác nhận hiện trên địa bàn Thủ đô có 3 dự án golf đã đi vào hoạt động, 5 dự án đang triển khai xây dựng và 11 dự án phải chuyển mục tiêu đầu tư.

Một trong những dự án golf đang được triển khai xây dựng tại Hà Nội.

Với 3 dự án đã, đang hoạt động, dự án sân golf Minh Trí tại Sóc Sơn chiếm hơn 1.000.000m2 đất, tuy nhiên từ năm 2004 dự án này được Cục Thuế Hà Nội miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và 7 năm tiếp theo kể từ ngày xây dựng cơ bản hoàn thành.

Dự án sân golf Vân Trì (Đông Anh) từ năm 1995 được thuê 93ha đất và 35ha mặt nước với thời gian 38 năm kể từ ngày cấp Giấy phép đầu tư. Kể từ khi nhận Giấy phép đầu tư do Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp vào năm 2003, chủ đầu tư (Cty TNHH Noble VN) có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất hàng năm cho dự án này với mức 0,09USD/m2/năm và tiền thuê mặt nước 210USD/ha/năm.

Các mức tiền thuê đất, thuê mặt nước tại dự án sân golf Vân Trì này được điều chỉnh sau mỗi chu kỳ 5 năm, nhưng tỉ lệ gia tăng không vượt quá 15% trước. Được biết, từ tháng 6/2003 - 6/2010, công ty trên đã nộp tổng cộng hơn 11,3 tỷ đồng tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước.

Cũng trong nhóm dự án đã hoạt động, sân golf Đảo Vua tại Đồng Mô (Sơn Tây) được thuê 3.491.174m2 đất và chủ đầu tư đã nộp tiền thuê đất đến năm 2051 gồm toàn bộ thời gian thuê.

"Đối với các dự án sân golf đã hoàn thành và đang hoàn thiện, từng bước đưa vào sử dụng cần phải tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật như: giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và chế độ báo cáo đối với Nhà nước và Thành phố" - lãnh đạo Thủ đô nhấn mạnh.

Trong 5 dự án sân golf đang triển khai xây dựng tại Hà Nội, đến thời điểm này vẫn còn 3 dự án chưa có quyết định thu hồi đất, gồm: Dự án sân golf và dịch vụ Long Biên; Dự án sân golf Tản Viên và dự án Khu du lịch đô thị sinh thái Hồ Quan Sơn.

(Theo KH&ĐS)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang