Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội không khuyến khích thu hút đầu tư sân golf

03/07/2009 08:43 

Thành uỷ Hà Nội vừa có thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ về tình hình triển khai thực hiện các dự án sân golf trên địa bàn.

Hà Nội không khuyến khích thu hút đầu tư sân golf

Kết luận nêu rõ: do các dự án sân golf chiếm nhiều diện tích đất, do đó Thành phố Hà Nội xác định không khuyến khích thu hút đầu tư.

Đối với 4 dự án sân golf đã đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội yêu cầu Ban cán sự Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của chủ đầu tư về quản lý, sử dụng đất, về bảo vệ môi trường, về sử dụng lao động, về hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước.

Yêu cầu nhà đầu tư sử dụng đất tiết kiệm, đúng mục đích. Kiên quyết dùng các dự án dự định sử dụng đất trồng lúa, nhất là những vùng đông dân cư, khó giải quyết việc làm đối với các hộ dân bị thu hồi đất; những vị trí nhạy cảm về chính trị, xã hội, văn hoá tâm linh, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng hoặc ảnh hưỏng đến đê điều, các công trình hoặc các dự án khác. Với các dự án được tiếp tục triển khai, cần tăng cường công tác quản lý, giám sát bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch.

Thành uỷ Hà Nội cũng yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích trong nhân dân, nhất là các nhà đầu tư, tạo sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, chống tiêu cực trong quá trình thực hiện rà soát, quyết định triển khai các dự án sân golf.

Theo PL TP.HCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang