Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất ở phường Thượng Thanh (Long Biên)

20/05/2015 07:19  |  Theo Báo Xây dựng Online

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Hà Nội phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất
Hà Nội phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh

Giá khởi điểm được UBND TP. Hà Nội phê duyệt để làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Thượng Thanh. Khu vực đấu giá quyền sử dụng đất gồm 2 khu thấp tầng và cao tầng, với giá khởi điểm cụ thể: Giá khởi điểm khu thấp tầng là 16,1 triệu đồng/m2, tại khu cao tầng là 14,43 triệu đồng/m2.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất nói trên được áp dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày TP ký quyết định. Trong thời hiệu thực hiện quyết định này, nếu giá đất phổ biến trên thị trường tại khu vực đấu giá có biến động lớn so với giá khởi điểm đã được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm báo cáo liên ngành để xác định lại giá khởi điểm theo quy định.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiến hành rà soát hồ sơ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật đúng theo quy định trước khi tổ chức đấu giá đất.

Tháng 7/2014, UBND TP. Hà Nội cũng đã phê duyệt giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Theo đó, giá khởi điểm đối với các thửa đất khu nhà ở thấp tầng tại phường Thượng Thanh là 21,7 triệu đồng/m2; giá khởi điểm đối với khu cao tầng là 16,1 triệu đồng/m2.

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang