Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội sẽ áp dụng quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất

30/10/2008 10:54 

Từ ngày 3.11, Hà Nội sẽ áp dụng quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 43/2008/QĐ-UB do UBND thành phố vừa mới ban hành.

Theo đó, giá sàn làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất được xác định trên nguyên tắc sát với giá thực tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất trong điều kiện bình thường tại khu vực của các thửa đất liền kề gần nhất có cùng mục đích sử dụng, có điều kiện kết cấu hạ tầng tương đương với thửa đất đấu giá.

Đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất thì giá tối thiểu làm căn cứ xác định giá sàn không thấp hơn chi phí giải phóng mặt bằng + suất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có) + tiền sử dụng đất theo khung giá quy định cho 1 m2; trong trường hợp cho thuê đất là tiền thuê đất trả trên 1 m2 đất hàng năm, thì giá sàn không thấp hơn giá cho thuê đất theo quy định của UBND thành phố.

Giá quy định tối thiểu là 100.000 đồng/m2 và tối đa là 1.000.000 đồng/m2 đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ 1.000 đồng/m2/năm đến 20.000 đồng/m2/năm đối với trường hợp cho thuê đất.

Cũng theo quy định mới, trường hợp đấu giá khu đất thuộc dự án do UBND thành phố giao tổ chức phát triển quỹ đất, các sở, ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; nhà đất chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước, quỹ đất tại các khu đô thị mới, nhà ở do thành phố quản lý thì tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất được nộp 100% vào ngân sách thành phố.

Trường hợp đấu giá khu đất do quận, huyện đầu tư xây dựng hạ tầng thì 70% số tiền thu được nộp vào ngân sách thành phố để đầu tư vào các dự án xây dựng hạ tầng và nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng chung của thành phố; 30% đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các dự án trên địa bàn cấp huyện, xã (nơi có đất). Trường hợp đấu giá các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư thì toàn bộ số tiền thu được do UBND huyện quản lý, sử dụng theo danh mục đầu tư trên địa bàn…

Theo TTXVN

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang