Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội sẽ tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư BT và BOT

29/08/2012 08:31 

Vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã có công văn số 280/TB-TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo tổng hợp các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT.

Hà Nội sẽ tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư BT và BOT | ảnh 1

Sau khi nghe Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội báo cáo tổng hợp rà soát các dự án đầu tư của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí cơ bản với nội dung bản báo cáo và kết luận: Việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hình thức hợp đồng BT, BOT đã góp phần giải quyết những nhu cầu cấp bách của TP trong điều kiện năng lực tài chính còn hạn hẹp.

Các dự án đầu tư theo hình thức này đã từng bước làm cho hạ tầng của Thủ đô trở nên đồng bộ, hiện đại; đặc biệt là một số dự án quan trọng đã hoàn thành với chất lượng cao, kịp tiến độ phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện dự án BOT, BT cũng bộc lộ những hạn chế, yếu kém.

Để triển khai tốt chủ trương xã hội hóa trong công tác kêu gọi đầu tư, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: Ban cán sự Đảng UBND TP nghiêm túc tiếp thu, giải trình các kiến nghị tại báo cáo kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT tại TP Hà Nội.

UBND TP rà soát, tổng hợp để sớm công khai danh mục các dự án trên tiêu chí đấu thầu công khai, dân chủ, công bằng, tránh gây thất thoát tài sản của Nhà nước… Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận về nguyên tắc đề xuất thành lập ban quản lý các dự án chuyên trách, trực thuộc UBND TP với nhiệm vụ giúp UBND TP quản lý các dự án BT.

(Theo HNM)

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang