Hà Nội: Thanh tra việc quản lý quy hoạch xây dựng các dự án tại Thanh Trì

12/10/2010 16:23

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thanh tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng các dự án tại huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

Đó là Quyết định số 894/QĐ - BXD do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn ký vừa được Văn phòng Bộ Xây dựng ban hành. Nội dụng của Quyết định bao gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật; các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý quy hoạch xây dựng các dự án tại Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

Kết quả thanh tra sẽ báo cáo với Lãnh đạo Bộ để xem xét xử lý. Thời hạn thanh tra 30 ngày (kể từ ngày công bố Quyết định).

(Theo Báo Xây dựng)

Dành cho người xây nhà