Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội ủy quyền cho Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSDĐ

05/03/2018 14:01  |  Theo Đầu tư chứng khoán

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ). Thời gian ủy quyền trong vòng 2 năm.

giá khởi điểm đấu giá QSDĐ
Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSDĐ

Theo đó, Giám đốc Sở Tài chính được phê duyệt giá khởi điểm trong 2 trường hợp:

Thứ nhất, đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư hoặc các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội thực hiện.

Thứ hai, đấu giá để giao đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với các thửa đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá) dưới 30 tỷ đồng cho các khu đất UBND Thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội tổ chức thực hiện.

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang