Hà Nội: Xã hội hóa xây dựng nhà tái định cư tại Hoàng Mai

18/08/2011 08:26

Vừa qua, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) TP cùng một số đơn vị liên quan về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện GPMB một số ô đất thuộc quận Hoàng Mai.

Cụ thể, UBND TP chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo GPMB TP về việc giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư GPMB ô đất ký hiệu C8-ODK1 thuộc phường Thanh Trì, Lĩnh Nam, ô đất ký hiệu B11-ODK5 thuộc phường Yên Sở và ô đất ký hiệu C13/DD2 thuộc phường Trần Phú để tạo quỹ đất sạch thực hiện chủ trương xã hội hóa việc đầu tư xây dựng nhà tái định cư.

Liên danh: Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông ELCOM-Công ty CP Đầu tư và phát triển Thăng Long Xanh-Công ty CP Tập đoàn Sóng Thần được UBND TP chấp thuận chủ trương thực hiện.

(Theo HNM)

Dành cho người xây nhà