Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hậu Giang: Xây cụm công nghiệp Tân Tiến trên diện tích 41,5 ha

26/04/2011 08:11 

Thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng dự kiến chia làm 3 giai đoạn thực hiện từ tháng 5/2011 đến tháng 10/2011.

Nội dung phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình xây dựng cụm công nghiệp kho tàng và bến bãi tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 415.000 m2, trong đó phần diện tích đất ở khoảng 12.800 m2, đất trồng cây lâu năm khoảng 176.800 m2, đất trồng cây hàng năm khoảng 225.300 m2.

Dự kiến, tổng số hộ dân sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất khoảng 90 hộ, số tiền bồi thường, hỗ trợ là 91 tỷ đồng.

Việc bố trí tái định cư cho các hộ dân trong diện giải tỏa dự kiến bố trí tại khu tái định cư Tân Tiến theo hình thức tái định cư tập trung.

Thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (9,7ha) tiến hành vào tháng 5/2011, giai đoạn 2 (18,3ha) vào tháng 7/2011 và giai đoạn 3 (13,5ha) vào tháng 10/2011.

(Theo DVT)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang