Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

HoREA: Cần khắc phục tình trạng "chân gỗ" trong đấu giá đất

12/05/2017 07:49  |  Theo Thanh niên online

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) đã có kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến Kiến nghị thanh tra 60 dự án chuyển đổi “đất vàng” của Bộ Tài chính.

Đấu giá đất
Cần khắc phục hiện tượng đấu giá, đấu thầu có dấu hiệu “chân gỗ, quân xanh, quân đỏ”

Cụ thể, HoREA kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc Quyết định thay thế Quyết định số 09, Quyết định số 140, Quyết định số 86 để tạo hành lang pháp lý minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh, chặt chẽ nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi luật Đất đai về chế định đấu giá quyền sử dụng đất; sửa đổi luật Đấu thầu về chế định đấu thầu dự án có sử dụng đất để đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, khắc phục hiện tượng đấu giá, đấu thầu có dấu hiệu có “chân gỗ, quân xanh, quân đỏ”. HoREA Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ vẫn cho phép các chủ đầu tư được tiếp tục triển khai thi công dự án với điều kiện chủ đầu tư dự án phải có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) đối với dự án sau khi đã có kết luận kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền, để hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, tránh lãng phí thời gian và của cải xã hội và đảm bảo quyền lợi của người mua nhà trong dự án.

Hiệp hội cũng kiến nghị đối với người mua nhà đã giao kết và thực hiện hợp đồng mua nhà tại các dự án này là bên ngay tình, không có lỗi, vì vậy không phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính phát sinh của chủ đầu tư dự án (nếu có).

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang