Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư nhà xã hội

18/06/2009 09:19

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 10/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp.

Thông tư này hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề không phân biệt công lập hay ngoài công lập, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu kinh tế, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Phương án thiết kế, tổng mặt bằng được áp dụng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất bằng 1,5 lần của quy chuẩn xây dựng tuỳ thuộc vào địa phương, khu vực xây dựng công trình để xác định cho phù hợp với điều kiện cụ thể.

Tiêu chuẩn diện tích ở bao gồm cả diện tích phụ đối với nhà ở sinh viên tối thiểu 4m2/sinh viên; tối đa 8 sinh viên/phòng. Đối với nhà ở công nhân: tối thiểu 5m2/người; tối đa 8 người/căn hộ. Đối với nhà ở thu nhập thấp: tối đa không quá 70m2/căn hộ.

Thời gian lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên sử dụng vốn ngân sách nhà nước tối đa 20 ngày. Thời gian thẩm định, phê duyệt các loại dự án nhà ở tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với các dự án nhà ở thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, sau khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công chủ đầu tư được thi công xây dựng công trình mà không phải xin giấy phép xây dựng. Trước khi khởi công xây dựng ít nhất 7 ngày, chủ đầu tư phải thông báo cho cơ quan quản lý xây dựng ở địa phương biết.  

Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp giai đoạn 2009-2015 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở và tham gia hoạt động xây dựng các dự án nhà ở xã hội.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2009.

Theo Do Thi

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn