Không có việc đính chính thông tin dừng cấp phép dự án nhà ở mới tại quận 1, quận 3

04/12/2018 09:53

Trước việc một số phương tiện truyền thông đưa tin UBND Tp.HCM đính chính thông tin dừng cấp phép dự án nhà ở mới tại khu vực quận 1, quận 3, Giám đốc Sở Xây dựng TP khẳng định không hề có văn bản đính chính nào được thông qua.

Cụ thể, sau khi Báo SGGP đăng tải bài viết “Quận 1, quận 3 Tp.HCM: Ngưng “cấp quota” dự án nhà ở mới”, trên mạng có một số phương tiện truyền thông đưa tin thành phố đính chính lại thông tin này, và vẫn sẽ cấp phép dự án nhà ở mới tại 2 quận trung tâm, nhưng sẽ hạn chế và có sự chọn lọc.

Đối với thông tin trên, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM, cho biết tại Quyết định 5087/2018 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2016-2020, UBDN Tp.HCM đã nêu rõ: "đối với khu vực trung tâm hiện hữu gồm quận 1, quận 3 sẽ phát triển nhà ở có kiểm soát đến năm 2020; không chấp thuận chủ trương, công nhận chủ đầu tư đối với các dự án mới đầu tư xây dựng nhà ở."

cấp phép dự án xây dựng nhà ở mới
UBND Tp.HCM không chấp thuận chủ trương, công nhận chủ đầu tư đối với
các dự án mới đầu tư xây dựng nhà ở tại quận 1, 3

Riêng với những dự án nhà ở đã được công nhận, các chủ đầu tư vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng để đủ điều kiện khởi công, đảm bảo theo các quy định của pháp luật hiện hành.

UBND TP yêu cầu UBND các quận 1 và 3 theo dõi, hỗ trợ chủ đầu tư các dự án đã được công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư, triển khai thi công xây dựng, đảm bảo tiến độ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Liên quan đến 4 chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm tại khu vực trung tâm, UBND TP cho biết sẽ ưu tiên lựa chọn và công nhận chủ đầu tư để tháo dỡ các tòa nhà này trước năm 2020 và triển khai xây dựng chung cư mới.

Ông Tuấn khẳng định, đến thời điểm này, Sở chưa nhận được văn bản chính thức nào do UBND Tp.HCM gửi đến Sở về việc đính chính nội dung như nêu trên. "UBND Tp.HCM ban hành Quyết định 5087/2018 phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2016 - 2020 nhằm cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở của Chương trình phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2016 - 2025 đã được HĐND Tp.HCM thông qua. Do đó, nếu có đính chính thông tin có trong quyết định này thì UBND Tp.HCM cũng phải được HĐND Tp.HCM thông qua chứ UBND Tp.HCM không tự đính chính được", ông Tuấn cho biết.

Dành cho người xây nhà