Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Không miễn thuế TNCN chuyển nhượng đất nông nghiệp

03/09/2010 13:26

Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, nếu cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng 1 thửa  đất duy nhất mà trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định rõ mục đích sử dụng bao gồm đất ở và đất sản xuất nông nghiệp thì chỉ miễn thuế TNCN với phần thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở; thu nhập từ chuyển nhượng đất nông nghiệp phải chịu thuế TNCN.

Liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ  quan thuế địa phương làm việc với các cơ quan hữu quan trên địa bàn như sở tài chính, sở  tài nguyên - môi trường để xác định phần đất nông nghiệp mà cá nhân chuyển nhượng có đúng quy định pháp luật không. Nếu việc chuyển nhượng đất nông nghiệp hợp pháp thì phải báo cáo UBND cấp tỉnh công bố công khai quyết định giá đất nông nghiệp nơi chuyển nhượng. Thuế TNCN đối với phần thu nhập có được từ chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp được tính bằng 2% giá trị chuyển nhượng.

(Theo Đầu Tư)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang