Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất

14/08/2010 08:27 

Theo Văn phòng UBND Tp.HCM, trong tháng 8-2010, các đoàn công tác TP và quận - huyện sẽ kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước; tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn TP.

Ngoài ra, các đoàn cũng sẽ kiểm tra tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gia hạn sử dụng đất đối với đất hết thời hạn sử dụng; xử lý việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất trái pháp luật...

(Theo NLĐ)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang