Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công tại Tp.HCM

13/08/2010 08:14 

Theo tin từ Văn phòng UBND Tp.HCM ngày 12.8, UBND TP vừa chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai kế hoạch kiểm tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn TP.

Đặc biệt là các tổ chức kinh tế, chính trị, chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, sự nghiệp công, nhằm kịp thời xử lý các vi phạm, khắc phục những yếu kém và chấn chỉnh trật tự kỷ cương nhà nước trong lĩnh vực này.

Việc kiểm tra tiến hành ngay trong tháng 8.2010, tập trung vào việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước; tình hình quản lý, sử dụng đất đai; tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gia hạn sử dụng đất đối với đất hết thời hạn sử dụng; xử lý việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất trái pháp luật...

(Theo Thanh niên)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang