Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Kiến nghị bỏ việc gia hạn giấy phép xây dựng

28/01/2010 15:06

Hiện GPXD có hiệu lực trong một năm kể từ ngày cấp, quá thời hạn trên chủ công trình phải xin gia hạn. Bộ Xây dựng đã kiến nghị bỏ việc gia hạn GPXD, thay vào đó sẽ tăng thời hạn khởi công từ 12 tháng lên 18 tháng.

Hết thời hạn 18 tháng, nếu chủ công trình không khởi công xây dựng thì phải xin cấp lại GPXD.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép xây dựng. Theo đó, thời hạn cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; không quá 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn; không quá 20 ngày làm việc đối với công trình.

Một điển mới là Bộ Xây dựng còn đề nghị bỏ quy định về phí xây dựng,  việc bỏ phí và lệ phí xây dựng nhằm giảm bớt khó khăn cho chủ công trình, nhà đầu tư, bởi chủ công trình, nhà đầu tư đã phải các khoản thuế hoạt động kinh doanh ngay từ khi xây dựng công trình.

Theo ANTĐ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang