Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Kiến nghị tiếp tục bán nhà thuộc SHNN đến hết năm 2011

02/03/2011 15:43 

UBND TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thủ tướng cho phép tiếp tục giải quyết bán nhà, cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định 61/CP đến hết năm 2011 đối với những hồ sơ đã nộp trước ngày 31/12/2010.

Kiến nghị trên là do khối lượng nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố chưa bán và cấp giấy chứng nhận còn nhiều, UBND không thể giải quyết kịp trong thời gian ngắn.

Theo tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, những trường hợp khác (chưa có hồ sơ, chưa tiếp nhận) sẽ xem xét, giải quyết theo chính sách mới.

Cũng theo Sở Xây dựng, Thủ tướng đã họp và thống nhất cho phép Hà Nội tiếp tục bán quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho đến khi có Nghị định mới thay thế Nghị định 61/CP. Dự kiến, cuối quý 2/2011 sẽ ban hành nghị định mới về vấn đề này.

Hiện nay, Hà Nội còn hơn 50.000 căn hộ chưa bán và cấp giấy chứng nhận, nhưng đã tiếp nhận 15.314 hồ sơ. Đa phần là hồ sơ phức tạp, cần phải có thời gian để giải quyết theo quy trình.

Theo kết quả điều tra, tổng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố khoảng 210.000 hộ, với diện tích sử dụng nhà khoảng 6,3 triệu m2 (trong đó có khoảng 203.000 căn thuộc diện được bán). Cụ thể, quỹ nhà do Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty phát triển nhà-đô thị Bộ Quốc Phòng quản lý khoảng 155.000 căn.

Qua 15 năm thực hiện bán nhà theo Nghị định 61/CP, thành phố đã bán được 135.000 căn, với số tiền bán nhà là 3.871 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2010, đã tiếp nhận 15.314 đơn mua nhà, số còn lại thuộc diện không được bán, chưa kịp nộp hồ sơ hoặc người thuê nhà không mua.

Đối với quỹ nhà của các cơ quan tự quản không còn đầu mối quản lý, thành phố đã giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã xem xét cấp giấy chứng nhận là 55.000 căn, với diện tích khoảng 1,4 triệu m2, trong đó đã cấp được 23.000 căn, hiện còn khoảng 32.000 căn./.

(Theo Vietnam+)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang