Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Kiến nghị tiếp tục bán nhà thuộc SHNN đến hết tháng 6/2011

10/01/2011 13:55

Bộ Xây dựng cho biết tình trạng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ đến hết năm 2010 đang gặp nhiều khó khăn, các nhà ở còn lại hiện nay phần lớn là những nhà ở có hồ sơ phức tạp.

Các hộ dân đang thuê nhà ở này có nhiều khó khăn nên việc giải quyết bán nhà cần phải có một khoảng thời gian nhất định. Do đó, cần thiết phải có văn bản hướng dẫn để các địa phương giải quyết các hồ sơ đã nhận trong năm 2010 (bao gồm hướng dẫn cả về thời hạn giải quyết và chính sách áp dụng trong việc bán nhà). Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ:

Cho phép các địa phương tiếp tục giải quyết thủ tục bán nhà ở sau ngày 31/12/2010 đối với các trường hợp đã nộp đơn mua nhà từ ngày 31/12/2010 trở về trước; thời hạn giải quyết các trường hợp mua nhà ở này chậm nhất đến hết ngày 30/6/2011.

Những trường hợp nêu trên vẫn được áp dụng chính sách hiện hành về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ (chính sách bán nhà ở và các chế độ ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền nhà quy định tại các văn bản Nghịđịnh số 61/CP, Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ).

(Theo Báo XD)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang