Lệ phí trước bạ đối với nhà đất là 0,5%

03/06/2010 16:00

Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%; đối với xe ô tô chở người dưới 10 ngồi chỗ nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 15%.

Đó là quy định tại Thông tư Hướng dẫn của Bộ Tài chính. Cụ thể về tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ như sau: Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà có thời gian sử dụng dưới 5 năm thì tỷ lệ là 100%.

Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà chịu lệ phí trước bạ có thời gian đã qua sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng như sau: Đối với nhà biệt thự, nhà cấp I, nhà cấp II, nhà cấp III, nhà cấp IV có thời gian sử dụng dưới 5 năm thì tỷ lệ chất lượng còn lại tương ứng là 95%, 90%, 90%, 80%, 80%.

Đối với nhà biệt thự, nhà cấp I, nhà cấp II, nhà cấp III, nhà cấp IV có thời gian sử dụng từ 5 đến 10 năm thì tỷ lệ tương ứng là 85%, 80%, 80%, 65%, 65%.

Nhà biệt thự, nhà cấp I, cấp I, cấp III, cấp IV có thời gian sử dụng trên 10 năm đến 20 năm thì tỷ lệ tương ứng là 70%, 60%, 55%, 35%, 35%.

Nhà có thời gian sử dụng trên 20 năm đến 50 năm thì tỷ lệ tương ứng là 50%, 40%, 35%, 25%, 25%.

Nhà có thời gian sử dụng trên 50 năm thì tỷ lệ tương ứng là 30%, 25%, 25%, 20%, 20%.

Mức thu lệ phí trước bạ được xác định theo tỷ lệ (%) trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ, cụ thể: nhà, đất là 0,5%; phương tiện vận tải cơ giới đường thủy, phương tiện đánh bắt và vận chuyển thuỷ sản là 1%, riêng tàu đánh cá xa bờ là 0,5%; súng săn, súng thể thao là 2%; xe ô tô chở người dưới 10 ngồi chỗ nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 15%.

Dowload TT 68 tại đây

Theo Bộ Tài chính

Dành cho người xây nhà