Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Luật mới ra đời: Việt kiều mua nhà dễ dàng hơn

04/07/2009 08:43 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch đô thị phải được công bố công khai.

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố 8 luật, gồm: Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN VN ở nước ngoài; Luật Sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Quản lý nợ công.

Luật mới ra đời: Việt kiều mua nhà dễ dàng hơn

Ông Cao Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết hiện nay có hơn 3 triệu người VN đang định cư, sinh sống lâu dài ở nước ngoài, trong số đó khoảng 70% người vẫn còn quốc tịch VN, 30% còn lại là người gốc VN. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Luật Nhà ở, mới có hơn 140 trường hợp người VN định cư ở nước ngoài được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại VN. Trong đó, chủ yếu là các đối tượng thuộc diện về đầu tư lâu dài.

Theo ông Quang, trên thực tế, để có nhà ở tại VN, nhiều người VN định cư ở nước ngoài đã nhờ người thân, bạn bè mua và đứng tên hộ quyền sở hữu nhà ở hoặc mua bán trao tay nên ảnh hưởng đến nguồn thu của Nhà nước và làm phát sinh các tranh chấp giữa các bên. Những nội dung mới tại Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai đã tạo điều kiện cho người VN định cư ở nước ngoài mua nhà dễ dàng hơn.

Về quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch đô thị đã quy định theo hướng siết chặt hơn. Cụ thể: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch đô thị phải được công bố công khai nội dung cơ bản của đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành. Luật cũng quy định cơ quan quản lý quy hoạch đô thị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tình hình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt để cơ quan có thẩm quyền công bố kịp thời cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện...

Theo NLD

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang