Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 10 năm nữa

18/03/2010 08:23 

Ngày 17-3, Bộ Tài chính cho biết đang gấp rút xây dựng văn bản về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp mà trước đó Chính phủ đã có ý kiến.

Văn bản thuế này sẽ theo tinh thần là tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 10 năm nữa (đến năm 2020) nhằm hỗ trợ nông dân.

Người được hưởng chính sách thuế này vẫn là những hộ gia đình, cá nhân được giao khoán đất nông nghiệp ổn định để sản xuất nông nghiệp.

Theo chính sách hiện hành, năm nay sẽ kết thúc chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được áp dụng từ năm 2003. Được biết, mỗi năm tiền miễn, giảm đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp khoảng 1.800 tỉ đồng.

Theo PLTPHCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang