Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hộ nghèo

25/11/2010 08:28

Chiều 24/11, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp vừa được QH thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011; áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2020. Về đối tượng được miễn giảm, nguyên tắc là không miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với mọi loại đất nông nghiệp và đối với diện tích vượt trên hạn mức giao đất nông nghiệp mà chỉ áp dụng đối với từng đối tượng và trong thời điểm nhất định.

Riêng đối với hộ nghèo, nghị quyết quy định miễn tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ nghèo, không phụ thuộc vào hạn mức, không phụ thuộc vào loại đất trồng lúa hay sử dụng vào mục đích nông nghiệp khác. Bên cạnh đó, UBTVQH đề nghị Chính phủ sớm quy định tiêu chí hộ nghèo để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, không để tình trạng các địa phương quy định khác nhau như hiện nay.
 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu QH và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cũng đã được QH thông qua với đại đa số tán thành, có hiệu lực từ ngày 1-1-2011 và Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực từ ngày 1-7-2011.

(Theo SGGP)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang