Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Mỗi đồng sở hữu nhà đất sẽ được cấp 1 “sổ đỏ”

01/08/2009 11:26

Đất có nhiều người sử dụng, nhiều chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận được cấp cho từng người sử dụng đất, từng chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất… Thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy không quá 50 ngày.

Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng về việc cấp giấy đang được đề xuất tại Dự thảo Nghị định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, giấy chứng nhận được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó.

Giấy chứng nhận chỉ được trao cho người đề nghị cấp giấy sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp được ghi nợ theo quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu nhà ở được xác nhận quyền sở hữu nhà ở nếu thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở theo quy định như: có hợp đồng mua bán nhà ở, giấy tờ về sở hữu nhà do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy tờ về giao, tặng nhà, thừa kế…

Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không vượt quá 50 ngày đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Không vượt quá 30 ngày đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận; không vượt quá 40 ngày đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất (không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Về lệ phí, dự thảo Nghị định đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ xuống còn 0,2% giá trị nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo Dan Tri

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn