Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Người nghèo được mua chung cư cải tạo trả góp

06/08/2008 08:38

Sau hơn 20 lần dự thảo trong gần 3 năm, mới đâty UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn.

Người nghèo được mua chung cư cải tạo trả góp

Theo đó, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận, đảm bảo 2/3 tổng số chủ sử dụng và sở hữu nhà ở hợp pháp trong phạm vi dự án đồng tình với phương án di chuyển, tạm cư, tái định cư được phê duyệt.

Phương án bố trí tái định cư theo phương pháp tịnh tiến chiều cao tầng, tính từ tầng ở đầu tiên trở lên. Các hộ gia đình, cá nhân đựoc bố trí tái định cư tại các căn hộ mới có diện tích căn hộ không nhỏ hơn 30m2 sàn; không phải trả tiền cho chủ đầu tư phần diện tích tái định cư bằng 1,3 lần diện tích ở hợp pháp cũ được UBND quận, huyện phê duyệt.

Phần diện tích tăng thêm còn lại (nếu có) thì các hộ gia đình, cá nhân phải trả tiền theo suất đầu tư m2 sàn của dự án được duyệt.

Riêng các trường hợp tự cơi nới, xây dựng công trình trên đất lưu không (trừ trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành), xây dựng trên đất lấn chiếm hoặc trên khoảng không, nóc nhà, các vị trí khác thuộc khu vực dự án thì không được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ bằng tiền tương đương 10% giá xây dựng mới công trình đó để phá dỡ di chuyển.

Tuy nhiên, các trường hợp này vẫn được hưởng các hỗ trợ khác theo quy định, được xem xét giải quyết mua các diện tích căn hộ trong hoặc ngoài dự án theo phương án mà UBND quận, huyện phê duyệt, nhưng giá mua được tính theo giá kinh doanh của dự án.

Trường hợp đang có hoạt động sản xuất kinh doanh trên diện tích đất và nhà hợp pháp, thì được chủ đầu tư hỗ trợ một phần kinh phí do tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với các hộ gia đình đang thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại chung cư cũ (chưa mua nhà theo Nghị định 61/CP) được tái định cư và được xét mua nhà theo Nghị định 61/CP phần diện tích thuê nhà theo hợp đồng, hoặc tiếp tục được thuê nhà.

Đối với các hộ thuộc diện nghèo và chính sách được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phần diện tích phải trả tiền sẽ được UBND thành phố xem xét cho phép trả góp trong 20 năm.

Trong trường hợp các hộ gia đình này không có khả năng trả góp và không có nhu cầu tái định cư thuộc dự án thì được UBND thành phố tạo điều kiện và khuyến khích các hộ được thuê hoặc mua nhà ở thuộc quỹ nhà ở xã hội.

Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang