Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Người thuộc diện tái định cư được làm chủ quá trình tái định cư

18/08/2010 10:15 

Đó là quan điểm mới về chính sách bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất, đang được Bộ TN&MT nghiên cứu. Đồng thời, với quan điểm tái định cư phải đi trước một bước, sẽ có những hành lang pháp lý mới, nhằm thúc đẩy tạo lập quỹ đất hỗ trợ tái định cư.

Theo Bộ TN&MT, hệ thống quy hoạch các cấp đóng chưa "tròn vai", khi thiếu đất tái định cư, đồng nghĩa với việc thiếu nhà tái định cư là do cơ sở tạo lập quỹ đất tái định cư cho các địa phương hiện nay vẫn "chạy sau" tốc độ đô thị hóa. Hiện quỹ đất tái định cư của các địa phương mới chỉ đáp ứng được trên 50% nhu cầu tái định cư của người dân. Như vậy, một nửa còn lại sẽ phải tạm cư chờ bố trí tái định cư hoặc nhận thêm phần hỗ trợ để tự lo chỗ ở mới.

(Theo KT&ĐT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang