Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Nhà bán theo NĐ 61/CP: Đề nghị công nhận đất liền kề

06/05/2011 08:50

Trong thời gian này, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành nghị định về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, người thuộc đối tượng được hưởng nhiều mức hỗ trợ miễn, giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được áp dụng mức cao nhất, không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.

Về tiền mua nhà, mỗi đối tượng chỉ được giảm một lần. Trường hợp hộ gia đình có nhiều người được giảm thì được cộng các mức giảm, nhưng không được vượt quá tiền nhà. Mức giảm tiền nhà cho mỗi năm công tác được tính bằng 0,69 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm mua với cán bộ, công chức và 1,24 lần với lực lượng vũ trang. Không miễn, giảm tiền mua nhà đối với nhà ở có nguồn gốc không phải nhà ở được bố trí sử dụng từ sau ngày ban hành Quyết định 118/TTg.

Ngoài ra, dự thảo quy định giải quyết diện tích đất liền kề nhà ở đã bán theo NĐ 61/CP theo hướng công nhận và thu tiền sử dụng đất (giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực tại thời điểm giải quyết); đồng thời bán các diện tích sử dụng chung chưa được phân bổ vào giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

(Theo HNM)Dành cho người xây nhà

Về đầu trang