Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Nhà đất mua bằng tiền bồi thường, hỗ trợ không phải nộp lệ phí trước bạ

29/04/2010 09:13 

Theo Thông tư 68/2010/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ (LPTB) vừa được Bộ Tài chính ban hành, việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, đất sẽ không phải nộp LPTB với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, đất được Nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích công cộng; đất sử dụng thăm dò, khai thác khoáng sản, nghiên cứu khoa học; đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và làm muối; đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương “dồn điền đổi thửa”... đều không phải nộp LPTB.

Ngoài ra, đất xây dựng nhà để bán mà tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụng đất (trừ trường hợp xây dựng nhà nhưng không bán mà sử dụng để ở, để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hoặc cho thuê nhà và hoạt động kinh doanh khác); đất được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất cũng sẽ không phải nộp LPTB.

Đất thuê của Nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp; đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động; nhà, đất là tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp đều không phải nộp LPTB theo Thông tư 68/2010/TT-BTC.

Đối tượng không phải nộp LPTB còn có nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà đất mua bằng tiền bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất mà tổ chức, cá nhân bị thu hồi đã nộp LPTB (hoặc không phải nộp, hoặc được miễn); nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

Ngoài ra, tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng cũng không phải nộp LPTB.

Theo Đầu Tư

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang