Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Nhà không phép phù hợp quy hoạch: Được cấp GCN sở hữu

12/12/2009 08:53

Bộ Xây dựng đã có công văn hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng.

Theo đó, đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, nhưng trước khi xây dựng chủ đầu tư không xin phép xây dựng thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình nếu phù hợp với quy hoạch xây dựng.

Tuy nhiên, trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận, cơ quan chức năng phải thực hiện xử phạt vi phạm hành chính với hành vi xây dựng không phép. Trường hợp công trình không phù hợp quy hoạch xây dựng thì không thực hiện việc xem xét cấp giấy chứng nhận.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ, nhà ở phải bán thông qua sàn giao dịch bất động sản. Song trên địa bàn đó chưa có sàn giao dịch thì vẫn cấp giấy chứng nhận mà không yêu cầu phải có xác nhận đã qua sàn giao dịch bất động sản.

Theo HNM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang