Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Nhà tái định cư sẽ không phải nộp lệ phí trước bạ

16/12/2010 08:28

Trường hợp nhà nước thu hồi nhà, đất của người dân mà nhà đất bị thu hồi đã nộp lệ phí trước bạ thì nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường) không phải nộp lệ phí trước bạ.

Đây là nội dung quan trọng quy định trong dự thảo nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính soạn thảo.

Ảnh: Nhà, đất tái định cư không phải nộp lệ phí trước bạ nếu nhà, đất bị thu hồi trước đó đã nộp trước bạ. Ảnh: P.P.H

Ngoài ra một số trường hợp khác cũng được đề xuất không nộp lệ phí trước bạ như: đất sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định; đất của tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và làm muối được nhà nước giao hoặc công nhận; đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương dồn điền, đổi thửa; đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà phát sinh chênh lệch diện tích do đất tăng thêm (nhưng ranh thửa đất không thay đổi) thì phần diện tích tăng thêm này cũng không phải nộp lệ phí trước bạ.

Qui định mới cũng miễn lệ phí trước bạ đối với nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số tại các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường…

Người dân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất được ghi nợ lệ phí trước bạ và khi trả nợ tính theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

(Theo Tuổi trẻ)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang