Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Những “lình xình” tại Sudico được “lộ sáng”

07/11/2011 08:38

theo PGS-TS Dương Đăng Huệ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, tư vấn pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp (Bộ Tư pháp) vừa đưa ra những phân tích về mặt pháp lý xung quanh những “lình xình” tại Công ty Sudico.

>>Dự án Nam An Khánh đề nghị dừng vì thiếu căn cứ pháp lý
>>Nhập nhằng trong quá trình cổ phần hóa tại Sudico
>>Đất dự án Nam An Khánh: Giảm giá vẫn không có người mua

Những “lình xình” tại Sudico được “lộ sáng” | ảnh 1
Theo Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú
(Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay: “Căn cứ các quy định của pháp luật
thì việc thay thế Tổng Giám đốc ở Sudico là đúng thẩm quyền, trình tự,
 thủ tục theo luật định”.

Ngày 31/10/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) là thành viên Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp có công văn số 297/CV-CT gửi Trung tâm tư vấn pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp Bộ Tư pháp (viết tắt là Trung tâm) đề nghị cho ý kiến pháp lý liên quan đến cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Sudico ngày 24/9/2011; việc cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 3/10/2011 và việc đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc tạm dừng thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Nam An Khánh do Công ty Sudico làm chủ đầu tư. Trên cơ sở các tài liệu do Công ty Sudico cung cấp và căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan, Trung tâm có ý kiến như sau:

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty Sudico đúng luật

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, HĐQT Công ty cổ phần có thể họp định kỳ hoặc bất thường (Khoản 2, Điều 112) để giải quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, trong đó có việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc công ty (Điểm h, Khoản 2, Điều 108).

Theo quy định tại khoản 8, Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì “Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp”, và tại khoản 8, Điều 28, Điều lệ Công ty Sudico cũng quy định “Các cuộc họp của HĐQT chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên của HĐQT có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế”.

Vì vậy, với sự có mặt của đầy đủ các thành viên HĐQT (5/5 thành viên) thì cuộc họp ngày 24/9/2011 của HĐQT Công ty Sudico là hoàn toàn hợp pháp.

Tại thời điểm HĐQT biểu quyết thay Tổng Giám đốc, ông Vi Việt Dũng (thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) đã tự ý bỏ về nên cuộc họp chỉ còn 4/5 thành viên. Việc ông Vi Việt Dũng bỏ về hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của cuộc họp HĐQT vì thành phần cuộc họp (4/5) vẫn thỏa mãn yêu cầu về số lượng tối thiểu thành viên dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Sudico.

Bãi nhiệm Tổng Giám đốc đúng thẩm quyền

Việc miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc là quyền của HĐQT được quy định tại điểm h, Khoản 2, Điều 108 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và điểm c, Khoản 3, Điều 25, Điều lệ Công ty Sudico. Theo đó, HĐQT có quyền tiến hành biểu quyết và ra quyết định miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng Giám đốc vào bất kỳ thời điểm nào và là một quyền độc lập, không phụ thuộc vào cá nhân Tổng Giám đốc  có lỗi hay khôn trong quá trình điều hành công việc.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 31, Điều lệ Công ty Sudico thì “HĐQT có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ hai phần ba thành viên HĐQT trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.

Như vậy, theo quy định này thì ông Vi Việt Dũng (thành viên HĐQT đang kiêm giữ Tổng Giám đốc tại thời điểm đó) không được tham gia biểu quyết việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của mình.

Trên thực tế, tại thời điểm thực hiện biểu quyết có 4/5 thành viên tham dự họp là hợp lệ và đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết cụ thể là: 03 thành viên đồng ý, 01 thành viên không đồng ý bãi nhiệm ông Vi Việt Dũng. Như vậy, kết quả biểu quyết này tương đương với tỷ lệ ¾ ý kiến tán thành, do đó hoàn toàn thỏa mãn điều kiện về tỷ lệ biểu quyết tối thiểu là 2/3 để thông qua quyết định bãi nhiệm Tổng Giám đốc (3/4 > 2/3).

Từ những căn cứ trên cho thấy, cuộc họp ngày 24/9/2011 của HĐQT Công ty và việc biểu quyết thông qua các quyết định của HĐQT Công ty Sudico là hợp lệ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty Sudico.

Việc cấp Giấy đăng ký kinh doanh đúng luật định

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và phải được ghi tên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do đó, sau khi bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế thì Công ty Sudico có nghĩa vụ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Vì vậy, sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ (bao gồm thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và các tài liệu kèm theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là đúng pháp luật.

Những “lình xình” tại Sudico được “lộ sáng” | ảnh 2
Không có căn cứ dừng dự án Nam An Khánh Lãnh đạo Bộ Xây dựng và
Tập đoàn Sông Đà tham quan mô hình nhà mẫu tại Dự án Nam An Khánh của Sudico.

Căn cứ vào các tài liệu Công ty Sudico cung cấp và quy định của pháp luật hiện hành, Trung tâm cho rằng, không có căn cứ để buộc tạm dừng thực hiện dự án trên vì những lý do cơ bản như sau:

Thứ nhất, trong hệ thống pháp luật hiện hành không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về biện pháp chế tài, theo đó một dự án đầu tư xây dựng nếu có sai sót trong việc chuyển nhượng dự án thì bị đình chỉ thực hiện. Mặt khác, việc buộc phải dừng thực hiện một dự án đầu tư xây dựng là một chế tài nghiêm khắc mà nhà nước chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, các tài liệu Công ty Sudico cung cấp cho thấy, các sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án nêu trên là chưa đến mức phải áp dụng biện pháp chế tài nghiêm khắc này.

Thứ hai, các sai sót, vi phạm pháp luật trong quá trình chuyển nhượng cũng như thực hiện dự án Nam An Khánh không chỉ có nguyên nhân từ phía doanh nghiệp mà còn xuất phát từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với dự án nêu trên.
Thứ ba, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Nam An Khánh là công trình có quy mô lớn, vì vậy việc tạm đình chỉ thực hiện dự án sẽ gây ta nhiêu  hậu quả nghiêm trọng không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt xã hội, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, đồng thời có khả năng gây mất ổn định kinh tế xã hội tại địa phương.

 
"Kể từ khi cổ phần hoá, Công ty Sudico luôn là một trong những đơn vị đứng đầu Tổng công ty Sông Đà (nay là Tập đoàn Sông Đà) về hiệu quả sản xuất kinh doanh và từ năm 2003 đến năm 2010 Công ty Sudico luôn đóng góp khoảng 50% lợi nhuận của Tổng công ty Sông Đà, góp phần quan trọng đến việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Sông Đà, đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 4.000 tỷ đồng, riêng Dự án Nam An Khánh đã nộp ngân sách vào nhà nước khoảng 2.000 tỷ đồng.

Nếu Tập đoàn Sông Đà rút đại diện phần vốn tại Sudico và cử người khác thay thế là quan hệ giữa Tập đoàn và người đại diện phần vốn.

Tuy nhiên, việc bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT Sudico phải do HĐQT Công ty thực hiện. Tập đoàn Sông Đà chỉ là một cổ đông của Sudico, thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của một cổ đông theo quy định.

Điều lệ của Tập đoàn Sông Đà quy định, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Doanh nghiệp khác phải xin ý kiến của Tập đoàn khi biểu quyết về vấn đề nhân sự chủ chốt là mối quan hệ giữa Tập đoàn và người đại diện vốn, không có ý nghĩa pháp lý với Công ty Sudico.
Hoạt động của Công ty Cổ phần phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp, đây là văn bản pháp lý quan trọng nhất để xem xét tính đúng sai của các quyết định liên quan đến doanh nghiệp. Điều lệ doanh nghiệp trái với quy định Luật Doanh nghiệp thì không có hiệu lực pháp lý.
 
Những việc làm đúng của lãnh đạo Công ty Sudico sẽ được pháp luật bảo vệ, nếu vì những mâu thuẫn cá nhân dẫn đến các "lình xình" trên, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần vào cuộc làm rõ động cơ của những người làm rối vụ việc này"- Luật sư Lê Thanh Sơn, Trưởng Văn phòng Luật sư AIC (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

(Theo Dantri)

Tin nhiều người đọc

 

Đầu tư officetel - miếng hời lớn từ lợi nhuận cho thuê (08:00 07/12/2018)

Tp.HCM sử dụng 174 căn hộ để thực hiện di dời, tái định cư các hộ dân Quận 1 (08:38 07/12/2018)

Đồng Nai: Ba công ty môi giới bất động sản vào "tầm ngắm" điều tra (09:20 08/12/2018)

Nhiều khách hàng đặt cọc ngay tại lễ mở bán căn hộ Oriental Westlake (08:00 08/12/2018)

Eco Green Central Park: Không gian ước ao cho mọi cư dân thành thị (09:01 06/12/2018)

BĐS nghỉ dưỡng: Tập trung vào chất lượng hay chạy theo cam kết lợi nhuận? (09:29 11/12/2018)

Tin mới nhất

 

Tp.HCM chuẩn bị thu hồi gần 5.000m2 "đất vàng" số 8 - 12 Lê Duẩn (10:24 11/12/2018)

Tp.HCM dự kiến chính sách đền bù đối với hơn 320 hộ dân ở Thủ Thiêm (08:47 10/12/2018)

Đã có phương án xử lý sai phép công trình Mường Thanh Đà Nẵng (09:27 08/12/2018)

Đà Nẵng: 81 dự án được rút khỏi danh sách đề nghị thu hồi đất (08:38 07/12/2018)

Năm 2018, Tp.HCM có gần 3.000 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (15:57 05/12/2018)

Tp.HCM đưa ra phương án xử lý hơn 1.000 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm (11:28 05/12/2018)

Tin cũ hơn

 

Hà Nội: Công ty Cổ phần Lilama “phớt lờ” quyền lợi của người dân (08:23 07/11/2011)

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông (08:54 05/11/2011)

Yêu cầu báo cáo dư nợ tín dụng về bất động sản (08:43 05/11/2011)

Tp.HCM: "Rối như canh hẹ" cách tính thuế SDĐ vượt hạn mức (16:36 04/11/2011)

Sẽ thành lập Tổ nghiên cứu mô hình Quỹ tiết kiệm nhà ở áp dụng tại VN (15:59 04/11/2011)

Có 9 đơn vị sử dụng đất sai mục đích bị đề nghị thu hồi (13:45 04/11/2011)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn