Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Phải có “bằng” mới được quản lý chung cư

30/11/2011 10:21 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 14/2011/TT-BXD quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Theo đó, các đối tượng quản lý chúng cư phải có giấy chứng nhận đã qua đào tạo mới được tham gia quản lý vận hành chung cư.

Nếu không có giấy chứng nhận mà vẫn tham gia quản lý vận hành nhà chung cư, ngoài việc bồi thường thiệt hại, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 9/1/2012.

(Theo KTĐT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang