Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Phải có quy chế hoạt động và mô hình tổ chức cho sàn giao dịch BĐS

28/04/2011 14:22 

Vừa qua, Cục QLN & Thị trường BĐS Bộ Xây dựng có văn bản lưu ý các sàn giao dịch BĐS khi thực hiện đăng ký chức năng kinh doanh sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp cần đáp ứng đủ một vài yêu cầu.

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản: Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản thì doanh nghiệp phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản;

Về người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản: Theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản thì người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

Về mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản: Theo quy định tại mục 1 và 2 Phần IV Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải có quy chế hoạt động và mô hình tổ chức sàn giao dịch bất động sản.

(Theo Xaydung)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang