Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Phải điều chỉnh giấy phép xây dựng khi quy hoạch thay đổi

21/06/2010 09:07 

Thời gian tới sẽ quy định rõ về việc chủ đầu tư chỉ phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng trong trường hợp quy hoạch xây dựng chi tiết thay đổi có ảnh hưởng đến nội dung giấy phép mà tới thời điểm đó công trình chưa xây dựng.

Bộ Xây dựng đã thông tin như vậy vào chiều 20-6.

Đồng thời, việc cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị và nông thôn, cơ quan có thẩm quyền sẽ quy định rõ thành phần và đặc tính từng loại giấy tờ trong hồ sơ phải nộp…

Theo PLTPHCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang