Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quản lý chung cư tái định cư theo cách mới

29/10/2009 08:38 

“Nên thí điểm tổ chức quản lý nhà chung cư tái định cư theo hướng quy định thành phần, quyền và trách nhiệm của ban quản trị, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của đơn vị được giao quyền quản lý”.

Đó là nội dung trong công văn hướng dẫn gửi UBND TP Hà Nội của Bộ Xây dựng nhằm giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư đối với loại nhà tái định cư. Theo hướng dẫn, thời gian thực hiện thí điểm lập ban quản trị nhà chung cư tái định cư là 24 tháng.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 08 về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Tuy nhiên, các loại hình nhà chung cư đặc thù như tái định cư khi có các phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước và do đơn vị nhà nước quản lý trực tiếp... không thể áp dụng quyết định trên.

Theo PL TPHCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang